“Minh cô đơn” - người đàn ông kì lạ ở làng đại học