Kênh Vĩnh Tế nhìn từ núi Sam (Vĩnh Tế sơn) thuộc địa phận Châu Đốc, An Giang /// ẢNH: TƯ LIỆU

Vị vua nào đã ban tên Vĩnh Tế cho con kênh nổi tiếng?

11:00 11/09/2021 2

Kênh đào Vĩnh Tế là một công trình vĩ đại của quân và dân vùng biên giới Việt - Miên hồi đầu triều Nguyễn. Gần 200 năm qua, kênh Vĩnh Tế vẫn phát huy tác dụng với nông nghiệp và thương mại của cả một vùng biên viễn phía Tây Nam.