Doanh số bán hàng của nhiều đại lý ô tô sụt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Hiệp hội đại lý ô tô Canada (CADA) đang “cầu cứu” Chính phủ nước này nhanh chóng áp dụng gói hỗ trợ tài chính