Người Việt vẫn phải mua ô tô với mức giá cao hơn gấp nhiều lần so với các nước trên thế giới