An toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT

An toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT

10:59 20/05/2022 0

Khi Việt Nam đang dần phục hồi sau đại dịch và thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng, do đó việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT là rất cần thiết.

Nguy cơ lệ thuộc văn hóa ngoại lai*

Nguy cơ lệ thuộc văn hóa ngoại lai*

14:40 15/05/2022 0

Một cuộc xâm lấn văn hóa đang diễn ra, khó nhận biết và dưới nhiều hình thức. Nguy cơ tiêm nhiễm văn hóa nước ngoài và nguy cơ biến dạng văn hóa bản địa là có thật.