Bán đấu giá

Những khu 'đất vàng' cạnh sân bay Long Thành được đấu giá giờ ra sao?
Dân sinh

Những khu 'đất vàng' cạnh sân bay Long Thành được đấu giá giờ ra sao?

Trong thời điểm bất động sản lên cơn sốt, Đồng Nai đã bán đấu giá nhiều khu 'đất vàng' nằm cạnh sân bay Long Thành, thu về hàng ngàn tỉ đồng. Hiện nay, các dự án này ra sao ?

Top