Khát vọng Việt Nam cường thịnh

Khát vọng Việt Nam cường thịnh

04:13 02/09/2022 0

Ngày Tết Độc lập 2 tháng 9 năm nay đến khi nhân dân cả nước ta chuẩn bị “vụ mùa” đưa đất nước phát triển cường thịnh, một “vụ mùa” không chỉ trong một năm, mà trong nhiều năm, thậm chí mấy thập kỷ.