Một tảng đá khoáng chứa đất hiếm /// Reuters

Mỹ kích hoạt đạo luật bảo vệ đất hiếm

23:26 26/07/2020 0

Chính phủ Mỹ đã kích hoạt Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm giúp duy trì và tăng cường năng lực cơ sở công nghiệp và lực lượng lao động quan trọng trong ngành hàng không, vật liệu đất hiếm và công nghiệp điện tử.