Mảnh đời 'khùng' nơi góc chợ

Mảnh đời 'khùng' nơi góc chợ

15:23 30/06/2022 0

Đó là mảnh đời mang tên Phương. Anh không nhớ tuổi nên người ta áng chừng trong khoảng 55 - 60. Vì nhớ quên lẫn lộn, hay làm những việc “lạ đời” nên bà con xóm chợ Sa Huỳnh gọi anh là Phương “khùng”.