Tập đoàn Home Credit kỷ niệm 25 năm thành lập

Tập đoàn Home Credit kỷ niệm 25 năm thành lập

16:15 18/02/2022 0

Thành lập vào năm 1997, công ty tài chính từ Cộng hòa Séc đã lớn mạnh thành tập đoàn tài chính tiêu dùng quốc tế, cung cấp các dịch vụ tài chính tiện lợi và có trách nhiệm tại nhiều thị trường.