Xây dựng Đường sách Đà Lạt tại công viên Xuân Hương

Xây dựng Đường sách Đà Lạt tại công viên Xuân Hương

06:25 10/06/2021 0

Ngày 9.6, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết được sự thống nhất chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng, TP.Đà Lạt đang phối hợp Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan chuẩn bị các thủ tục xây dựng đề án Đường sách Đà Lạt.