Kết thúc năm tài chính, EA đạt doanh thu 5,15 tỉ USD
Sau 15 năm, chế độ chơi mạng của Battlefield đã có nhân vật nữ