Từ khóa

hai yen
 /// ẢNH: BTC

Triển lãm hội họa sơn mài Việt

Nhiều tác phẩm của 11 họa sĩ gồm: Ngô Xuân Bính, Trịnh Quốc Chiến, Nguyễn Thành Chương (ảnh), Nguyễn Đình Quang, Đinh Quân, Nguyễn Thị Quế, Lý Trực Sơn,...
0 Bình luận
Xem thêm