LGBTQ

Hôn nhân đồng giới tác động thế nào đến xu hướng kết hôn?
Đời sống

Hôn nhân đồng giới tác động thế nào đến xu hướng kết hôn?

Cùng với những hình mẫu gia đình mới như “gia đình đơn thân”, “gia đình mở rộng”, “gia đình hỗn hợp”… cộng đồng LGBT đang nỗ lực để bình thường hóa khái niệm “gia đình LGBT” tại Việt Nam. Điều này hứa hẹn tạo ra nhiều thay đổi trong tư duy hôn nhân của người Việt.

Top