Ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo

Ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo

06:47 29/10/2019 0

Văn phòng Chính phủ ngày 28.10 thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo trong xã hội.