Để môi trường khoa học không bị 'ô nhiễm'

Để môi trường khoa học không bị 'ô nhiễm'

08:28 18/08/2020 0

Những hoạt động phi khoa học như viết thuê bài báo, công bố tập san khoa học 'dỏm'... mà Thanh Niên phản ánh vừa qua đã cho thấy một môi trường nghiên cứu khoa học không lành mạnh.

Lời rao trên các trang nhận viết thuê công bố bài báo khoa học

'Ngụy khoa học'

06:05 16/08/2020 0

Là từ mà bạn đọc Báo

 

Thanh Niên gọi tên cho hiện tượng mua bán bài báo khoa học để công bố trên các tạp chí quốc tế nhằm đánh bóng tên tuổi; hoặc làm điều kiện để đạt được học hàm, học vị.