Nhóm máu

Máu người có thể chuyển sang màu xanh không?

Máu người có thể chuyển sang màu xanh không?

Nhiệt độ cơ thể người là 37 độ C nhưng của máu là 38 độ C. Máu ảnh hưởng quyết định đến thân nhiệt, quá trình trao đổi chất, vận chuyển ô xy, hoóc môn, chất thải và dinh dưỡng. Máu luôn có màu đỏ. Khi nói đến màu sắc, máu màu xanh nghe có vẻ kỳ quái nhưng trong một số ít trường hợp, máu có thể chuyển sang màu xanh lá cây.

Top