Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nhận diện thách thức mới

0
Thời điểm, bối cảnh tình hình và nội dung cụ thể mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cho chiến lược an ninh quốc gia Nga phản ánh nhận thức mới của Moscow về các thách thức mới đối với an ninh nước này.