Sách mới

Tiến sĩ Bùi Văn Vượng giới thiệu Sách mới ‘Thực hành quản trị nhân sự’
Bạn cần biết

Tiến sĩ Bùi Văn Vượng giới thiệu Sách mới ‘Thực hành quản trị nhân sự’

Tháng 10.2020 TS.Bùi Văn Vượng đã chính thức ra mắt và giới thiệu sách mới ‘Thực hành quản trị nhân sự’.

Top