Thu dung

Kiến nghị về cơ chế huy động nhân lực chống dịch và chế độ đãi ngộ
Dân sinh

Kiến nghị về cơ chế huy động nhân lực chống dịch và chế độ đãi ngộ

Cơ sở y tế quá tải do thiếu nhân lực; hành nghề không đúng với chứng chỉ chuyên môn là thực tế trong điều trị Covid-19.

Top