Thủ tướng động viên đội ngũ cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nói riêng và đội ngũ y, bác sĩ cả nước nói chung đang ngày đêm chiến đấu bảo vệ sức khỏe người dân	 /// ảnh: Nhật Bắc

Bài học về sự đoàn kết và nêu gương

06:19 06/07/2021 0

Thủ tướng nêu rõ: “Càng khó khăn càng phải đoàn kết”, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết trong toàn dân, đoàn kết giữa các địa phương.