Thương thuyết

Đừng để Bờm và phú ông thất vọng - Kỳ 4: Những cú bất ngờ gây tổn hại
Văn hóa

Đừng để Bờm và phú ông thất vọng - Kỳ 4: Những cú bất ngờ gây tổn hại

(TNO) Tôi đã gặp nhiều vố bất ngờ, phần lớn là những bất ngờ có tổn hại. Trong thương mại quốc tế làm gì có bất ngờ tốt, như vớ phải vàng hay trúng lô độc đắc! Do đó tôi rất sợ những bất ngờ xảy ra cho mình và đồng đội...

'Đừng để Bờm và phú ông thất vọng' - Kỳ 3: Cuộc đua xuống địa ngục
Văn hóa

'Đừng để Bờm và phú ông thất vọng' - Kỳ 3: Cuộc đua xuống địa ngục

(TNO) Thương thuyết với người Trung Đông có lẽ khó nhất, vì họ đa nghi. Nói với họ cái gì cũng có thể làm cho họ phật lòng; dù đúng hay sai, họ vẫn cho rằng phía bên này có ý lừa họ. Tôi từng thấy một phái đoàn châu Âu chán ngán xin về nước không trở lại Trung Đông nữa vì cứ bị nghi ngờ quá nhiều chuyện, trong khi thực sự họ đã “phơi ruột ngựa” để cả hai bên đạt kết quả cho nhanh.

'Đừng để Bờm và phú ông thất vọng' - Kỳ 2: Bia Đức và 2 kiểu sĩ diện Anh - Pháp
Văn hóa

'Đừng để Bờm và phú ông thất vọng' - Kỳ 2: Bia Đức và 2 kiểu sĩ diện Anh - Pháp

Ngồi với người Đức cũng giống như với người Nhật, rất trật tự. Tuy nhiên, người Đức thường để lộ chủ đích của họ nhiều hơn theo kiểu “mua thì mua đi, còn không mua thì cứ nói thẳng ra” vì họ cho rằng điều này sẽ giúp kết thúc sớm việc thương thuyết. Họ hơi mạnh bạo, thành thử khi đối thoại với họ, chúng ta có cảm tưởng mình bị ăn hiếp! Nhưng thực sự không phải vậy, họ chỉ hơi mạnh miệng thôi.

'Đừng để Bờm và phú ông thất vọng' - Kỳ 1: Múa kiếm ở phương Đông
Văn hóa

'Đừng để Bờm và phú ông thất vọng' - Kỳ 1: Múa kiếm ở phương Đông

(TNO) Một đời thương thuyết - Đừng để Bờm và phú ông thất vọng là cuốn sách đúc kết hàng chục năm công tác của Giáo sư Phan Văn Trường , Cố vấn thương mại quốc tế của chính phủ Pháp.

Top