kiểm điểm
Cảnh cáo trưởng phòng giáo dục sai phạm

Cảnh cáo trưởng phòng giáo dục sai phạm

0
Ngày 26.9, theo UBND H.Đức Phổ (Quảng Ngãi), 4 cá nhân của ngành giáo dục huyện này bị xử lý kỷ luật và kiểm điểm do liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tuyển giáo viên 2017 - 2018.