tổng liên đoàn lao động việt nam
Bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên công nhân

Bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên công nhân

0
Ngày 2.5 tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Đặng Ngọc Tùng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2012-2017 giữa hai đơn vị.