Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ chấn chỉnh trật tự vỉa hè 'bất cứ thời tiết nào'
Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục xử lý nhiều bãi giữ xe trái phép