"Song Đức" tỏa sáng, Olympic Việt Nam thắng dễ Nepal 2-0
Trực tuyến: Hoàng Lê Giang - Chinh phục và thử thách
Lũ lớn lịch sử hoành hành ở Nepal và Ấn Độ