Nông dân trồng khoai mỡ ở Long An khóc ròng vì lỗ nặng
Gặp “mít tặc” tinh quái, nông dân mang giường ra tận vườn canh trộm