'Chích ngừa' tham nhũng

'Chích ngừa' tham nhũng

04:18 30/06/2022 0

Một trong những nhiệm vụ của Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022) diễn ra hôm nay 30.6, là đề ra giải pháp trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Cứu lấy bệnh nhân

Cứu lấy bệnh nhân

06:04 17/06/2022 9

Tôi biết 2 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, một bệnh nhân (BN) được chỉ định mổ do ung thư thực quản.