Đừng để dân trách mắng !

Đừng để dân trách mắng !

06:19 11/12/2021 4

Tại sao công trình lấn biển đã bị xử phạt, yêu cầu tháo dỡ phần xây dựng không đúng giấy phép vẫn tồn tại? Những việc thế này, dân có trách mắng chính quyền cũng không có gì lạ!