Nửa đầu năm 2020, sức mua xe máy tại Đông Nam Á giảm 33%

Sức mua xe máy tại Đông Nam Á giảm 33%, Việt Nam xếp thứ hai

1
Sức mua sụt giảm cùng ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 khiến lượng tiêu thụ xe máy tại Đông Nam Á trong nửa đầu năm 2020 giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam tiếp tục xếp thứ 2 trong số những quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất khu vực.