Sơ đồ mộ chôn cất 13 liệt sĩ tại đồi Nà Cóc, xã Thanh Vận /// Ảnh: Thân nhân liệt sĩ cung cấp

Báo chí lên tiếng mới rốt ráo xử lý?

0
Theo phản ánh của thân nhân liệt sĩ, họ đã chờ đợi cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Kạn có hướng giải quyết vụ việc cả tháng nay, nhưng tất cả vẫn im lặng.