G7 tạo điều kiện phát hành "tiền ảo"

G7 tạo điều kiện phát hành "tiền ảo"

18:03 15/10/2021 0

Các bộ trưởng tài chính nhóm G7 vừa đồng ý 13 nguyên tắc đối với tiền kỹ thuật số của các ngân hàng trung ương, giúp tạo điều kiện để hợp thức hóa "tiền ảo"