Cải cách hành chính

Long An khảo sát, đo mức độ hài lòng của doanh nghiệp về hành chính công
Kinh tế

Long An khảo sát, đo mức độ hài lòng của doanh nghiệp về hành chính công

35 đơn vị là các sở, ngành và các địa phương ở tỉnh Long An sẽ dùng tổng cộng 1.600 phiếu khảo sát trong năm để đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về hành chính công.

Bình Định mời gọi nhà đầu tư có công nghệ sạch và cao
Kinh tế

Bình Định mời gọi nhà đầu tư có công nghệ sạch và cao

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đang triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường cải cách hành chính để mời gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, có trình độ công nghệ cao và sạch…

Tây Hòa thực hiện hiệu quả cải cách hành chính
Văn hóa

Tây Hòa thực hiện hiệu quả cải cách hành chính

"Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số CCHC của huyện" là một trong 5 nhiệm vụ và giải pháp đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ H.Tây Hòa (Phú Yên) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra.

Top