Người dân TP.HCM đi làm CCCD gắn chip tại trụ sở PC06  /// ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân TP.HCM đi làm CCCD gắn chip cần lưu ý gì?

50
Công an TP.HCM vẫn đang tiếp nhận yêu cầu cấp mới căn cước công dân gắn chip, hoặc đổi căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân 9 số và 12 số sang căn cước công dân gắn chip điện tử.