Xóa 'tận gốc' nạn tạt sơn nhà dân

Xóa 'tận gốc' nạn tạt sơn nhà dân

05:38 25/07/2022 18

Nhiều bạn đọc cho rằng muốn xóa 'tận gốc' nạn tạt sơn nhà dân, bên cạnh xử nghiêm nhóm đi tạt, cần truy ra và phạt tù những kẻ chủ mưu đứng phía sau.