Không biết luật hay coi thường luật ?

Không biết luật hay coi thường luật ?

06:27 17/04/2022 6

Câu chuyện một 'đội tuần tra' tự phong dừng xe người dân trên đường để... kiểm tra khiến bạn đọc Báo Thanh Niên đặt dấu hỏi về ý thức pháp luật của một bộ phận người trẻ hiện nay.