Game xử lý kém, nên thay RAM hay GPU?
Có nên dán màn hình điện thoại?