Messenger cho phép đặt trạng thái như Yahoo Chat
Cách tra cứu thuê bao nghi ngờ phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác