Consumer Reports

Bộ phận nào dễ hư hỏng nhất trên chiếc mô tô cũ?
Thị trường xe

Bộ phận nào dễ hư hỏng nhất trên chiếc mô tô cũ?

Một khảo sát mới đây cho thấy hệ thống điện là bộ phận dễ hư hỏng nhất trên chiếc mô tô cũ 4 năm tuổi.

Top