Người ở Quảng Ninh về quê nếu đến/đi từ vùng nguy cơ cao phải trả phí xét nghiệm, cách ly

Người ở Quảng Ninh về quê nếu đến/đi từ vùng nguy cơ cao phải trả phí xét nghiệm, cách ly

19:02 14/01/2022 4

Theo đó, người nếu đến/đi qua vùng có nguy cơ cao (vùng đỏ, vùng cam) phải khai báo y tế với địa phương thực hiện các biện pháp cách ly tập trung. Các chi phí xét nghiệm, cách ly đều do người dân tự chi trả. Chỉ có người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chính quyền địa phương miễn toàn bộ chi phí cách ly, xét nghiệm.