Học sinh tiểu học tại TP.HCM học thêm sau giờ học /// NGỌC DƯƠNG

Còn lúng túng trong quản lý dạy thêm, học thêm

07:24 15/12/2020 2

Việc bãi bỏ một số điều quan trọng nhất trong quy định về quản lý dạy thêm, học thêm hiện nay tại Thông tư 17 đang khiến các địa phương vô cùng lúng túng vì thiếu hành lang pháp lý để thực hiện.