Chân tướng SARS-CoV-2

Chân tướng SARS-CoV-2

06:53 23/01/2022 0

Biến đổi liên tục để lây lan mạnh hơn nhưng SARS-CoV-2 cũng dễ “thiệt mạng” bởi ánh sáng hoặc những hóa chất rẻ tiền.