Cần nghiêm trị tài xế chạy ẩu

Cần nghiêm trị tài xế chạy ẩu

05:46 18/06/2022 9

Liên quan vụ 3 xe giường nằm nối đuôi vượt ẩu, ép ô tô con lên lề đường, bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tài xế vi phạm, đồng thời truy trách nhiệm liên đới của nhà xe.