định hướng nghề nghiệp

Giáo viên trong chương trình mới không chỉ là người dạy
Giáo dục

Giáo viên trong chương trình mới không chỉ là người dạy

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo hướng 'mở' nên đòi hỏi giáo viên phải tham gia xây dựng phân phối chương trình, cùng nhà trường và tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy.

Top