Doanh nghiệp việt

Doanh nghiệp Việt mở rộng chế biến trầm hương ra khu vực và toàn cầu
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt mở rộng chế biến trầm hương ra khu vực và toàn cầu

Một nhà máy chế biến trầm hương của doanh nghiệp Việt Nam được khai trương tại nước Lào với mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất trong khu vực và toàn cầu.

Top