Đồng thuận

Khi người dân đồng thuận

Khi người dân đồng thuận

Thực tế đã chứng minh ở nhiều địa phương, khi một chủ trương hay chính sách nào đó ra đời mà được người dân đồng thuận thì hiệu quả đạt được sẽ rất cao. Sự thành công của phong trào phát triển giao thông nông thôn (GTNT) ở Lâm Đồng là một ví dụ.

Đồng thuận kiểu… Đà Nẵng
Thời sự

Đồng thuận kiểu… Đà Nẵng

(TNO) Chỉ ba ngày sau cơn bão Nari (bão số 11), một Đà Nẵng hoang tàn, ngổn ngang đã sớm trở lại sạch đẹp. Đó là điều kỳ diệu của sức mạnh mang tính cộng đồng.

Top