/// Minh họa: DAD

Chưa giao cấu, chưa thành tội hiếp dâm?

09:00 03/11/2019 6

'Việc giao cấu được hay không, không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội hiếp dâm', ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa hình sự TAND tối cao, phân tích.