Thông đại lộ để đột phá Tây nguyên

Thông đại lộ để đột phá Tây nguyên

04:18 22/11/2022 0

Thông tin cả vùng Tây nguyên hiện mới chỉ có 19 km cao tốc, công bố trong Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khiến không ít người giật mình.

Đẩy mạnh phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ

Đẩy mạnh phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ

07:12 28/08/2022 0

Ngày 27.8, tại TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) diễn ra Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xúc tiến đầu tư vào vùng.

Khơi thông 'xương sống' cao tốc Bắc - Nam

Khơi thông 'xương sống' cao tốc Bắc - Nam

06:27 11/07/2022 2

Hàng loạt cơ chế đặc thù cho cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2) đã được Chính phủ khơi thông, tạo đà cho dự án bứt tốc. Bộ GTVT và các địa phương đang rốt ráo đẩy nhanh công tác chuẩn bị để có thể khởi công vào cuối năm 2022.