Thức thời thay đổi

Thức thời thay đổi

15:30 21/03/2022 0

Vatican vừa công bố bộ luật cơ bản mới cho hệ thống hành chính của Tòa thánh Vatican - cũng còn được gọi là hiến pháp của Tòa thánh.

Dân chủ và pháp quyền

Dân chủ và pháp quyền

05:52 14/11/2021 0

Suốt 75 năm qua, các nhiệm kỳ Quốc hội luôn lấy dân chủ, pháp quyền, đề cao và tôn trọng quyền con người, quyền công dân làm tôn chỉ hoạt động.