Năm 2021 cho chúng ta điều gì?

Năm 2021 cho chúng ta điều gì?

08:59 31/12/2021 0

Nói đúng ra năm 2021 lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ và nó để lại một vết sẹo sâu hoắm trong cuộc đời đến mãi về sau vẫn nhức nhối khi nhớ lại. Nhưng từ mất mát, chúng ta nhận ra biết bao giá trị…